Ergoterapi

Ergoterapi handler om at tilpasse omgivelserne til mennesket

-ikke omvendt.

 

imlfotoKernen i ergoterapi er at “skrue på knapper” så hverdagen opleves meningsfuld og  i overensstemmelse med den enkeltes værdier og ønsker. En rød tråd i ergoterapeutiske metoder er at se på hverdagens aktiviteter, -fordi vi udvikler os gennem det vi gør og de mennesker vi er sammen med. Dette gælder uanset hvad udgangspunktet er, om der er fysiske begrænsninger,  fastlåste tankemønstre eller andre udfodringer. Sagt på en lidt kedelig måde: Med udgangspunkt i dine værdier fokuserer ergoterapeutisk intervention på at skabe en meningsfuld hverdag. Målet er mindre begrænsning, øget selvstændighed, glæde og udvikling. Midlet er at tilpasse og vælge aktiviteter der passer til funktionsevne , motivation og energiniveau.

Kort sagt handler ergoterapi om at tilpasse omgivelserne til mennesket og ikke omvendt.

I egoterapeutisk praksis er der fokus på sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse b.l.a. ved at have se på livsstilsfaktorer som kost, rygning, alkohol og motion. Når jeg arbejder med livsstilsfaktorer har jeg kva min øvrige baggrund, også fokus på b.l.a. søvn, relationer, tankemønstre og spiritualitet.

Som psykiatrisk ergoterapeut har jeg arbejdet recovery orienteret med fokus på at mennesker kan ”komme sig”, selv efter meget omfattende livskriser og sammenbrud af personligheden.

Min ergoterapeutiske baggrund er en integreret del af min tilgang til mennesker og jeg har den altid med mig når jeg møder mine klienter.

Jeg tror på alle kan udvikle sig og jeg møder mennesker med tillid til, at de ønsker at sætte sig på førersædet i deres liv. Jeg har fokus på at udvikling sker i samspil med omverden og at vores beslutninger og valg af aktiviteter er afgørende for i hvilken retning vi forandrer os.

Som sundhedsautoriseret er det integreret, at være opmærksom på om andre instanser i sundhedsvæsnet er bedre egnet til at hjælpe. Det betyder, at jeg indimellem vurderer, at den intervention der er brug for, ligger uden for mit felt - i så fald vil jeg henvise til andre sundhedsprofessionelle.

Ergonomi . En gren indenfor ergoterapien er  Ergonomi. Dette er læren om de forhold som har betydning for kroppen ifm at udføre en aktivitet som f.eks. at arbejde.  I en ergonomisk gennemgang vurderes dels hvordan redskaber og arbejdsplads er indrettet og hvordan det har indflydelse på udførelse af arbejdet. Der er fokus på at finde løsninger så arbejdet kan udføres så man forebygger nedslidning og akutte skader. Jeg har altid synes at de "rene ergonomi opgaver "er sjove at gå til. Derfor tilbyder jeg også ergonomisk gennemgang af arbejdspladser. Se evt. mere underydelser