Persondatapolitik

Dataansvarlig: Ida Maria Leth (IML)


Opbevaring af personfølsomme oplysninger på computer: Jeg benytter behandlingsprogrammerne Complete Dynamic   og Homeoquest, jeg opbevarer oplysninger herfra lokalt på min computer.
Computer og programmer er låst med kode som kun jeg har kendskab til.Opbevaring af personfølsomme oplysninger, håndskrevne og øvrige: Opbevares i aflåst skab.

 

Opbevaring af oplysninger fra mail udveksling: Mailkorrespondancer slettes løbende, opbevares på låst computer.

 

Opbevaring af personlige oplysninger fra sms-korrespondance: Korrespondancen slettes løbende.
Kun IML har adgang til korrespondancen, telefonen åbnes via finger identifikation.

 

Hvor længe opbevares oplysningerne: Oplysningerne opbevares i 3 år hvorefter de slettes. Klienten kan til enhver tid bede om at disse bliver slettet eller udleveret

 

Hvordan sikrer jeg at klienten er bekendt med ovenstående: Jeg indhenter skriftligt samtykke fra klienten inden første konsultation.

 

Undtaget herfra:
- Klientens udtrykkelige ønske om at videregive oplysninger til anden behandler.
- IML vurderer at klienten er til fare for sig selv eller andre.